Privacyverklaring De Correspondent Uitgevers

Als uitgever van Je hebt wél iets te verbergen vinden we privacy heel belangrijk. Dus leggen we hier precies uit waar we je gegevens voor gebruiken.

Eerst goed om te weten: De Correspondent Uitgevers is onderdeel van De Correspondent B.V. Dat bedrijf is eindverantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, zie ook deze pagina. Daar kun je dus terecht om je privacyrechten uit te oefenen.

Je kan De Correspondent B.V bereiken via post@decorrespondent.nl en De Correspondent Uitgevers via kiosk@decorrespondent.nl. Beide zijn gevestigd aan de Weesperzijde 94, 1091 EK Amsterdam.

De verklaring die je nu leest, is van toepassing op de kiosk van De Correspondent Uitgevers en geldt sinds 1 augustus 2018. De twee belangrijkste punten:

 1. We gebruiken je e-mailadres om je een nieuwsbrief te sturen, maar alleen als je dat wilt.
 2. We gebruiken je adres- en betaalgegevens om je bestelling (één of meerdere papieren boeken of e-books) op te sturen, en voor de belasting.

Als we je een nieuwsbrief sturen

We houden je graag met een nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe uitgaven. Als je een papieren boek of ebook bestelt via onze kiosk, gaan we ervan uit dat je die nieuwsbrief wilt ontvangen. Wil je dat niet, dan kun je dat afvinken.

Ook nadat je hebt besteld kun je altijd aangeven dat je onze nieuwsbrieven niet wilt ontvangen. Dat kan via de uitschrijflink onderaan iedere mail, of door te mailen naar kiosk@decorrespondent.nl. Belangrijk om te weten:

 • Heb je in onze kiosk aangegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen, dan gebruiken we je e-mailadres en naam voor de verzending.
 • Als we je vervolgens nieuwsbrieven versturen, kunnen we inzien of je een e-mail hebt geopend, op welke links je hebt geklikt en in welk land je dat deed.
 • Als je op een link klikt en een boek bestelt, wordt dat geanonimiseerd geregistreerd. Dat gebeurt door Matomo, een open source analytics-pakket dat op onze eigen servers draait (bekijk hier diens privacyverklaring).
 • We slaan al deze gegevens op totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Dan verwijderen we je gegevens.
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief en het analyseren van klikgedrag beroepen we ons op het gerechtvaardigde belang om je op de hoogte te houden van onze producten en onze website goed en makkelijk te laten functioneren. Als je jezelf voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, beroepen we ons op jouw toestemming.

Dit alles doen we met behulp van MailChimp (lees hier MailChimps privacyverklaring), een online dienst om nieuwsbrieven mee te versturen. Belangrijk om te weten:

 • MailChimp is gevestigd in Amerika. Dat betekent dat jouw naam, e-mailadres en klikgedrag naar Amerika worden gestuurd.
 • MailChimp is gecertificeerd onder het Privacy Shield, een afspraak tussen Europa en de Verenigde Staten over privacybescherming.
 • De Correspondent heeft een standaard-verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten.
 • MailChimp kan gegevens over gebruikers (naam, e-mailadres, klikgedrag) delen met derden om de eigen dienstverlening te verbeteren.
 • MailChimp kan gegevens over gebruikers opvragen in publieke databases, bij sociale media en bij derde partijen om de dienstverlening te verbeteren.
 • MailChimp gebruikt gegevens van ontvangers voor gegevensanalyse om de dienstverlening aan afnemers van MailChimp te verbeteren. Je kunt je daarvoor afmelden door te mailen naar personaldatarequests@mailchimp.com met een verzoek 'to opt-out of MailChimps data analytics projects'.

Als we je een of meerdere boeken sturen

Er gebeuren drie dingen als je een boek bestelt in de kiosk van De Correspondent Uitgevers. Dit geldt voor papieren boeken én ebooks: je plaatst de bestelling, je betaalt de bestelling en wij verzenden de bestelling. We verwerken daarvoor verschillende gegevens:

 • Gegevens over je bestelling, dus wat je bij ons bestelt. We gebruiken die gegevens om te zorgen dat jij het juiste papieren boek of ebook krijgt. We bewaren die gegevens tot je aangeeft dat ze verwijderd kunnen worden.
 • Je adresgegevens, dus je naam, organisatie (optioneel), adres, postcode en woonplaats. We gebruiken die gegevens om de factuur op te stellen, die we op grond van belastingregels zeven jaar moeten bewaren. We gebruiken je adresgegevens ook om de bestelling te verzenden. Bij een papieren boek doen we dat via PostNL (lees hier diens privacyverklaring). We geven PostNL daarvoor jouw naam, adres, woonplaats en e-mailadres door. Dat e-mailadres gebruikt PostNL om je op de hoogte te houden van de voortgang van de bestelling. Bij een ebook doen we dat via Fetchapp (lees hier diens privacyverklaring), dat alleen je e-mailadres nodig heeft.
 • Je e-mailadres, om je op de hoogte te houden van je bestelling, om vragen te stellen over je bestelling, om je het ebook te sturen en om je de factuur te sturen. We bewaren je e-mailadres tot je aangeeft dat het verwijderd kan worden.
 • Je betaalgegevens, om je het boek te laten betalen. De betalingen lopen via de Nederlandse dienstverlener Mollie (lees hier diens privacyverklaring). Mollie is zelf verantwoordelijk voor naleving van de privacyregels en biedt meerdere betaalmogelijkheden (lees daarvoor de privacyverklaringen van iDEAL, MasterCard, Visa, American Express, Bancontact, Paypal).

Gedurende het bestel- en verzendproces maken we gebruik van Shopify (lees hier diens privacyverklaring), een dienst die online kiosks aanbiedt. Belangrijk om te weten:

 • De Correspondent heeft een standaardovereenkomst met Shopify gesloten om te zorgen dat jouw gegevens goed zijn beschermd.
 • Shopify is in Canada gevestigd. De Europese Commissie vindt dat de privacyregels van Canada goed genoeg zijn om gegevens vanuit Europa daarnaar door te geven.
 • Als je gebruikmaakt van Shopify, dan zullen die gegevens waarschijnlijk naar de vestiging van Shopify in Ierland worden doorgestuurd.
 • Uit de privacyverklaring van Shopify blijkt dat het niet kan worden uitgesloten dat die gegevens ook naar Canada of de Verenigde Staten worden doorgestuurd. We hebben daarom ook een standaardovereenkomst met Shopify gesloten over de bescherming van jouw gegevens in Amerika.

Als je gegevens wilt opvragen of verwijderen

Zoals je ziet, hebben we gegevens nodig voor het onder de aandacht brengen van onze boeken én de verzending daarvan. Je hebt bij de uitgeverij altijd:

 • Het recht die gegevens in te zien. Als je een inzageverzoek doet via post@decorrespondent.nl, krijg je binnen een maand een kopie van je bij ons bekende gegevens toegestuurd.
 • Het recht om jouw gegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen (zodat je het makkelijk kan inladen in een programma). Als je een verzoek stuurt naar post@decorrespondent.nl, reageren we binnen een maand.
 • Het recht die gegevens te laten aanpassen. Als je een rectificatieverzoek doet via post@decorrespondent.nl, reageren we binnen een maand.
 • Het recht die gegevens te laten verwijderen. Als je een vergeetverzoek doet via post@decorrespondent.nl, reageren we binnen een maand.
 • Het recht een verwerking te beperken, of daartegen bezwaar aan te tekenen. Daarvoor kun je mailen naar post@decorrespondent.nl. Wij zullen in afwachting van de uitkomst de verwerking van je gegevens staken.

Belangrijk: we houden inzage,- rectificatie- en vergeetverzoeken bij in onze administratie met je naam en e-mailadres.

Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op de privacyregels. Dat kan hier.  


Als je nog vragen, tips of opmerkingen hebt

Misschien wordt je vraag beantwoord in onze Veelgestelde vragen. Zo niet: mail naar kiosk@decorrespondent.nl, dan komen we er zo snel mogelijk op terug!